Quốc lộ 2A, thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Tư vấn sản phẩm : 0933.806.245 0938.508.162
Tư vấn dịch vụ : 0933.805.572
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Nguyễn Thành Đạt
TNBH Xe Tải Foton
IMAGE
Nguyễn Ngọc Khánh
TNBH Tải Nhật Bản
IMAGE
Nguyễn Nam Khánh
TNBH Xe Chuyên Dùng - Xe BUS
IMAGE
Hoàng Văn Quyền
TNBH Xe Tải Nhỏ
IMAGE
Phạm Quang Trung
P.PKD Xe Tải Foton - Xe BUS, Xe Chuyên Dụng
IMAGE
Nguyễn Khương Duy
P.PKD Xe Tải Nhỏ - Tải Nhật Bản
Phòng dịch vụ
IMAGE
Đặng Đình Mạnh
Cố Vấn Dịch Vụ