Tải trọng: 28,4 Tấn

Tin Khuyến mãi

Kinh doanh xe: 0901 880 220
Hỗ trợ kỹ thuật: 0933 805 572
Cung cấp phụ tùng: 0979 406 420